T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MANİSA / YUNUSEMRE - Çağatay Uluçay İlkokulu

Okulumuzun Tarihçesi

  Okulumuz, Manisa’nın Karaköy semti, Topçuasım Mahallesi’nde, 1970 yılında inşa edilmiş, 16 Şubat 1971 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Adını, Manisa tarihinin aydınlanması için  önemli çalışmaları olan öğretmen Mustafa Çağatay Uluçay’dan almıştır. Okulumuz 16.02.1971 tarihinde, 103 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 idareci.ile.öğretime.başlamıştır.

  Çağatay Uluçay İlköğretim Okulunun arsası eski mezarlıktır. Dönemin belediyesi bu arsayı karşılıksız olarak Millî Eğitim Bakanlığının hizmetine vermiştir. O yıllarda Manisa valisi olarak görev yapan Ahmet BALKAN ve Millî Eğitim Müdürü Kemal AYDOĞDU’ nun girişimleriyle okulun yapımı başlatılmıştır.

               Okulumuz ( A Blok ) 1970 yılında inşa edilmiştir. Bina ( A Blok ) müteahhiti Bayram TÜRKOĞLU’ dur. Kendisiyle yaptığımız görüşmede şu bilgilere ulaştık: “ Proje devlet tarafından belirlenmiş olup ihale sonucu gerçekleştirilmiştir. İlk etapta beş derslik olarak düşünülen okul 330 metrekare alana inşa edilmiştir.” Okulumuz iki katlı olup ( A Blok ) beş dersliklidir. Bir müdür odası, mutfak ve toplantı salonu vardır. Salon sonradan bölünerek iki sınıf oluşturulmuştur.

               Okulumuz Okul dokuz aylık bir sürede tamamlanmış ve 16 Şubat 1971 tarihinde, Manisa Valisi Vefik KİTAPÇIGİL tarafından hizmete açılmıştır. Okulun ilk müdürü Nurettin ÖZSOY, ilk öğretmenleri de Serpil KEŞEMİ, Ayşe UZUNEFE ve Birsen TAYDAŞ’ tır. Çağatay ULUÇAY’ ın adı Manisa Belediyesinin teklifiyle Milli Eğitim Bakanlığının onayından geçerek okulumuza verilmiştir. Okulumuzun eski öğrencilerinden Mustafa DALDIRAN ile yapılan görüşmeden şu bilgiler elde edilmiştir.“ Ben 1978 / 1983 yılları arasında Çağatay Uluçay İlköğretim Okulunda okudum. Öğretmenimin adı Ayşegül DOĞANCAN’ dır. Sınıf mevcudumuz 26 idi. O yıllarda ilkokul ve ortaokul ayrıydı. Şimdiki B Bloğun yerinde Cumhuriyet Ortaokulu vardı. Sınıfların ısıtılmasında kömür sobası kullanılıyordu. Okulun bahçesinde kantin yoktu. Okulda tek hademe vardı. Sınıflarda kara tahta ve tebeşir kullanılıyordu.Okulun bahçesi topraktı. Okulun çevresinde duvar yoktu. Bahçenin çevresi küçük çalı ağaçlarla çevriliydi. İlkokul kıyafeti olarak tek tip siyah önlük giyilir, beyaz yaka takılırdı. O yıllarda her sınıf tek şubeydi.Yani okulda sadece beş şube vardı. O yıllarda okulumuzun yanından geçen yol asfaltlanmış ve okulumuza 20 metrelik bir bahçe duvarı yapılmıştır.”

                1989 yılı Şubat ayında Cumhuriyet Ortaokulu binası ( B Blok ) boşaltılmış ve bu bina Çağatay Uluçay İlköğretim Okuluna devredilmiştir. Bu nedenle ikili öğretim yapılan okulumuz 1989 yılı yarıyıl tatilinden sonra normal öğretime geçmiştir.

                 1982 / 1983 yıllarında okul bahçesi ağaçlandırılmış, okulun çevre duvarları tamamlanmıştır.1983 /1984 yıllarında okul bahçesine bir Atatürk büstü yaptırılmış,okulun kuzeyine bir yol açılmış, bahçe duvarlarının kenarları ağaçlandırılmıştır.                   1994 /1995 Eğitim Öğretim Yılında okul kütüphanesi toplantı ve deney odası olarak da düzenlenerek kullanıma açılmıştır. Ana sınıfları
iki sınıf olarak eğitim ve öğretime başlamışken 1996 / 1997 Eğitim ve Öğretim Yılında sayıları dörde çıkmıştır. İlköğretim sekiz yıla çıkarılıp zorunlu hale gelincemevcut dersliklerihtiyacı karşılamadığından 1999 yılının Haziran ayında okulumuzda ek bina inşaatına başlanmış, yapılan ek bina 2000 / 2001 Eğitim ve Öğretim Yılında C BLOK olarakhizmete açılmıştır. Binada 18 derslik, 2 öğretmenler odası, 2 müdür yardımcısı odası, 1 müdür odası bulunmaktadır. Okulun tamamı merkezî kalorifer sistemiyle ısıtılmaya başlanmıştır. Okul kantini ilk olarak aynı yıl B Blok zemin katta hizmet vermeye başlamış, daha sonra sınıf yetersizliği sebebiyle kantin bahçeye taşınarakkantinin bulunduğu yerde sınıfa dönüştürülmüştür.

                   2004 / 2005 Eğitim ve Öğretim Yılında okulumuzun bahçesini Cumhuriyet Lisesinden ayıran bahçe duvarı, istinat duvarı yapılarak sağlamlaştırılmıştır.Artan derslik ihtiyacını karşılamak ve okulu çağın eğitim ve öğretim imkânlarına kavuşturabilmek amacıyla 2011 yılının Eylül ayında okulumuzun ilk binası olan A Blok yıkılarak yeni bir bina yapımına başlanmıştır. A Blok’ un yıkılması nedeniyle 2011 / 2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Anasınıfına öğrenci kaydı yapılamamıştır.İnşaat alanı okuldan tahta perde ile ayrılmış olarak bir yıl devam eden eğitim öğretim süreci 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren A ve B Blok olarak iki bina ile devam etmektedir. Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu yeni görünümü ve donanımıyla, çağımızın ihtiyaçlarına cevap veren eğitimiyle daha büyük başarılara imza atmak için heyecanla çalışmalarına devam etmektedir. 

                   Değişen eğitim öğretim sistemi ile (4+4+4) kurumumuz ilk ve ortaokul olarak ayrılmış olup B Blok Çağatay Uluçay İlkokulu olarak eğitim öğretime 2013-2014 eğitim öğretim yılı ile beraber devam edecektir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.10.2013 - Güncelleme: 08.02.2018 12:43 - Görüntülenme: 4964
  Beğen | 5  kişi beğendi